Schutterij Sint Martinus Megchelen

HISTORIE

-->> Klik hier voor een overzicht van koningen en keizers door de jaren heen.<<--

 

Op 18 febr. 1936 werd een openbare vergadering belegd met als doelstelling de toenmalige schutterscompagnie om te vormen tot een schutterij, met contributie betalende leden en met een door de leden gekozen bestuur, officieren, vaandrigs en andere functionarissen.

In deze oprichtingsweken werd besloten dat het nieuwe schuttersgilde, evenals de parochie, onder patronaat van St. Martinus zou worden gesteld. Nadat door het voorlopig bestuur de organisatorische voorbereidingen waren afgerond werd op 15 maart 1936 de definitieve oprichtingsvergadering gehouden en de oprichting van “Schutterij Sint Martinus Megchelen” was een feit.

In de volgende jaren ontwikkelde zich de schutterij tot een bloeiende vereniging, die vol levensdrang zijn taak in de Megchelse samenleving vervulde. Maar op 10 mei 1940 kwam plotseling een einde aan deze bloei door de inval van de Duitse troepen in Nederland, waardoor de schutterij St.-Martinus gedwongen werd onder te duiken en in winterslaap te gaan. Toen na vijf zware bezettingsjaren de Duitsers in maart 1945 uit Megchelen waren verdreven, reste van het dorp nog slechts een rokende puinhoop.

De toegebrachte oorlogsschade drukte ook zijn stempel op de schutterij. Meerdere leden en ook bestuursleden waren door het oorlogsgeweld om het leven gekomen en er was ook een groot materieel verlies geleden. Ondanks deze tegenslagen kwam men al op 8 juni weer in vergadering bijeen en er werd besloten om, zo goed en kwaad als mogelijk zou zijn, in 1945 weer een kermisviering te houden. Met 150 leden ging men opnieuw van start en werd begonnen met de opbouw van het dorp en de schutterij.

Hoewel het ledental gedurende de naoorlogse jaren schommelde rond de 275, was er toch een kentering te constateren in het schuttersleven. En wel doordat de bejaarden het nu eerder lieten afweten en ook de opgroeiende jonge generatie geen behoefte volde om als actief werkende, geweer dragende schutters mee te marcheren. Geleidelijk werd het aantal medemarcherende "manschappen" dan ook kleiner.

In 1986 was “Schutterij Sint Martinus Megchelen” nauw betrokken bij de organisatie van het eerste Euregio Rijn Waal – schutterstreffen. Een internationaal initiatief welke tot op de dag van vandaag nog steeds jaarlijks wordt gehouden.

De samenstelling van de schutterij varieert door de jaren heen. Van tamboerkorps is men overgestapt naar drumfanfare met blazers. Sinds enkele jaren heeft de schutterij weer een tamboerkorps. Meer dan tien jaar heeft de schutterij een succesvol majorettekorps gehad, deze moest enkele jaren geleden noodgedwongen stoppen. Daarentegen konden we onze schutterij wel versterken met een viertal marketentsters.

Paasvuur 1993
Euregio Rijn Waal 07-09-1986
Aankondiging 200 jaar paasvuur 2018
Paasvuur 200 jarig jubileum in 2018